Kontakt

Vedúca sestra

Mgr. Kristína Urbanová
0918 315 591
urbanova@siascentrumzdravia.eu

Pobočka Stará Ľubovňa

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
ŠIAS, spol. s r.o.
Levočská 3
064 01 Stará Ľubovňa
Bc. Jana Kaletová +421 918 315 592
Paulína Kyšeľová +421 915 274 755
Bc. Viera Salamonová +421 918 732 637
Bc. Lýdia Džurňáková +421 918 708 472
víkendy a sviatky +421 915 798 768

Pobočka Poprad

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
ŠIAS, spol. s r.o.
Levočská 26/A,
058 01 Poprad
Bc. Veronika Benková +421 905 925 769
Bc. Alexandra Žudelová +421 905 337 372
Bc. Zuzana Lajčáková +421 918 370 096
víkendy a sviatky +421 915 799 440