Kontakt

Tel: 0918 315 591

Pobočka Stará Ľubovňa

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
ŠIAS, spol. s r.o.
Levočská 3
064 01 Stará Ľubovňa

Bc. Jana Kaletová
+421 918 315 592

Paulína Kyšeľová
+421 915 274 755

Bc. Viera Salamonová
+421 918 732 637

Bc. Lýdia Džurňáková
+421 918 708 472

víkendy a sviatky
+421 915 798 768

Pobočka Poprad

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
ŠIAS, spol. s r.o.
Levočská 26/A,
058 01 Poprad

Bc. Veronika Benková
+421 905 925 769

Bc. Alexandra Žudelová
+421 905 337 372

Bc. Miroslava Kubusová
+421 918 370 096

víkendy a sviatky
+421 915 799 440