Stará Ľubovňa

Termín realizácie: 8/2023- 2/2024
Prostriedky mechanizmu 33 221,72 EUR bez DPH

Poprad

Termín realizácie: 8/2023- 2/2024
Prostriedky mechanizmu 33 221,72 EUR bez DPH