gamedxt logo
Pre Starú Ľubovňu:
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
ŠIAS, spol. s r.o.
Levočská 3,
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: 052-468 58 16
email: info@siascentrumzdravia.eu

Pre Poprad:
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
ŠIAS, spol. s r.o.
Levočská 26/A,
058 01 Poprad
tel: 0918 315 591
email: info@siascentrumzdravia.eu
Meno:

Priezvisko:

Email:

Predmet:

Text: